Facebook groups are now ready for Buddies

English will follow.


Alle Facebook-gruppene er nå klare, og dere kan melde dere inn. Gå inn på Facebook-siden vår, trykk "Grupper" og "Bli medlem" på den gruppen du tilhører. Vi jobber kontinuerlig med å godkjenne medlemsforespørslene, og dere som faddere og fadderledere vil bli lagt til som moderator i deres grupper slik at dere kan legge til fadderbarna deres.


Slik finner du gruppen din:


Dersom du ikke finner gruppen din, eller har spørsmål, ta kontakt med oss så hjelper vi deg!

 

All the Facebook-groups are now ready, and you can now request to become a member. Go to our Facebook page, click "Groups" and "Join" the group you belong to. We are working continously to accept your requests, and you as Buddies and Buddy Leaders will be added as moderators so you can add the new students in your group.


This is how you join your group:


If you can't find your group, or have any questions, contact us and we'll help you!