top of page

FADDERULLAN 2022 RECRUITS BUDDIES//Norwegian will follow//


We are happy to announce that we are now officially recruiting our 2022 buddies! In that occasion we will give you some information about being a buddy and your responsibility. It is important that you read til information thoroughly.


Our buddies are the new students first meeting with Fadderullan and BI, and therefore it's important that they get the welcome they deserve. To be a buddy for Fadderullan is the experience of a lifetime, but it also comes with a big responsibility.
  • Maximum 4 people can apply to be buddies together, you can also apply with less people. If you apply as three people or alone you will be matched with other buddies and put into a buddy group together.

  • There will be one group leaders in each group who will have the majority of responsibility. (Please note that you will all have responsibility and this does not only fall onto the group leader)

  • The final buddy groups will have an equal division of genders (as far as it's possible), so that we'll avoid pure male- and female groups. This is something we will fix, you can just apply as usual.


Read more about the buddy role and apply here.

If you have any questions regarding the buddy recruitment, send an email to fadderullan.oslo@biso.no
Vi er glade til å endelig annonsere at vi rekrutterer faddere for FADDERULLAN 2022! Derfor vil vi gi dere litt informasjon om hva det vil si å være fadder og deres ansvarsområde. Det er viktig at du leser denne informasjonen nøye.


Som fadder vil du være studentenes første møte med FADDERULLAN og BI, det er derfor viktig at alle studentene får møtet de fortjener og føler seg velkommen. Å være fadder er en opplevelse for en livstid, men dette kommer også med et stort ansvar.


  • Maksimum 4 personer kan søke om å være fadder sammen. Du kan også søke med færre personer. Hvis du/dere søker med færre personer vil dere bli satt sammen i grupper med andre faddere.

  • Det vil være en fadderleder i hver gruppe. Denne personen vil ha hovedansvaret for gruppen og fungere som kontaktperson. (Vennligst merk at dere har delt ansvar og at dette ikke faller kun på fadderleder.)

  • De endelige faddergruppene vil være lik fordeling mellom kjønn (så langt dette går). Dette er for å unngå rene gutte - og jentegrupper.

Les mer om fadderollen og søk her.

Har du flere spørsmål, ta kontakt på mail: fadderullan.oslo@biso.nobottom of page