General update on the current situation

English will follow.


Vi har fått med oss at det er mange som føler på frustrasjon og usikkerhet når det kommer til Fadderullan 2020, og vi vil derfor benytte anledningen til å komme med en generell statusoppdatering.


For Fadderullan, som så mange andre, er utbruddet av koronaviruset en svært stor utfordring. Regjeringen har iverksatt et forbud mot alle store kultur- og idrettsarrangementer frem til 15. juni, og de vil mest sannsynlig komme med en ny oppdatering i begynnelsen av mai. Vi vil understreke at Fadderullan 2020 per nå IKKE er avlyst, men vi følger nøye med på utviklingen videre. Frem til en ny oppdatering fra regjeringen foreligger vil vi fortsette å planlegge årets fadderuke som normalt, og legge til rette for alternative løsninger.


I mellomtiden ber vi alle ta ansvar, holde avstand og ta vare på hverandre.


 

We are aware that many of you may feel frustrated and insecure when it comes to Fadderullan 2020, and therefore we want to take the opportunity to come with a general update on the current situation.


For Fadderullan, as for many others, the outbreak of the Coronavirus is a big challenge. The Government has banned all big cultural and sports events until 15 June, and they will most likely present a new update on the situation in the beginning of May. We want to emphasize that Fadderullan 2020 is currently NOT cancelled, but we are following the development closely. Until new information from the Government is available we will continue to plan this year's Buddy week as normal and facilitate for alternative solutions.


In the meantime we ask you all to take responsibility, keep your distance and take care of each other.