Regarding the corona virus outbreak

Oppdatert: 30. mai 2020

Artikkelen er gammel. Ny informasjon er tilgjengelig. Les mer her.

This article is old. New information is available. Read more here.

 

English will follow.

Photo: CDC
Foto: FHI / Helsedirektoratet

Som et viktig ledd i å bidra til å redusere smitte av koronaviruset (COVID-19) har BI og BISO besluttet å avlyse eller utsette alle arrangementer ut april. Dette gjelder for alle BIs campuser. Motivasjonskurset som skulle holdes for alle faddere i slutten av april er inntil videre også avlyst, men vi jobber nå med å se på andre løsninger. Utenom dette vil fadderrekrutteringen fortsatt gå som normalt.


Fadderullan er i tett samarbeid med BISO, og vi vil komme med mer informasjon etterhvert som situasjonen endrer seg.


Videre viser vi til Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet sine anbefalinger for å forebygge smitte. På BIs hjemmesider kan du holde deg oppdatert på situasjonen ved campus.


 

Photo: NIPH / Norwegian Directorate of Health

As an important step to reduce the infection of the coronavirus (COVID-19), BI and BISO has decided to cancel or postpone all events until the end of April. This applies to all BI's campuses. The Motivational Course which were planned for all buddies at the end of April is until further notice also cancelled, but we are looking at other solutions. Regardless the buddy recruitment will continue as normal.


Fadderullan are in close collaboration with BISO, and we will come back with more information as the situation changes.


We further refer to the recommendations made by the Norwegian Institute of Public Health (NIPH) and the Norwegian Directorate of Health to help prevent infection.


For updates regarding the coronavirus situation at campus, see BI's webpages.