For faddere og fadderledere

Skal du være fadder under Fadderullan? Her kommer viktig informasjon til deg.

Rekrutteringsprosessen

Søknadsskjemaet åpner mandag 9. mars. Da kan du søke om å være fadder, enten alene eller sammen med to andre (se "fadderinndeling"). Alle tre må sende inn en individuell søknad, samt et kort og presist motivasjonsbrev om hvorfor dere ønsker å bli fadder. Når søknadsfristen er nådd, vil alle søkerne gå gjennom en screening gjennomført av BI. Dette er for å sikre at studentene ikke har rulleblad og at de har en godkjent studieprogresjon.

 

Hvis du har blitt godkjent som fadder, er du pliktet til å møte opp på et obligatorisk motivasjonskurs, hvor vi ønsker å gjøre studentene bevisste på fadderrollen og informere om hva de forplikter seg til som faddere. Etter motivasjonskurset vil du signere fadderkontrakt, hvor du forplikter deg til å overholde de retningslinjene som er satt av Fadderullan. Alle som har blitt godkjent som fadder blir tildelt en faddergruppe.

 

I hver faddergruppe vil det være to gruppeledere (fadderledere). Det er viktig at fadderleder vet hva han/hun har forpliktet seg under fadderuken. Det er nå innført obligatorisk førstehjelpskurs som alle faddere og fadderledere må delta i forkant av fadderuken. Dette er et viktig sikkerhetstiltak og en del av holdningsendring-kampanjen til Fadderullan, i ønske om å bevisstgjøre fadderne på det ansvaret de har.

 

Dersom det skulle skje uønskede eller uforutsette hendelser er faddereleder pliktet til å kontakte Fadderullan-styret under dagene. Det vil også legges opp toveis kommunikasjon mellom faddergruppene og Fadderullan-styret ved hjelp av Facebook-grupper (se under). Fadderleder fungerer som bindeleddet mellom styret og faddergruppen, og styret er avhengig av god kommunikasjon med fadderleder for å ordne opp i ting dersom det skulle være behov.

 

Hva innebærer det å være fadder?

Som fadder får du muligheten til å være med på Norges største fadderuke selv om du ikke er ny student. Du får være med på vanvittig mye gøy i løpet av uken, men du er samtidig de nye studentenes første møte med BI og Fadderullan, og dette bærer med seg et stort ansvar. Fadderullan er til for at de nye studentene skal få en god start på studiehverdagen, og vi ønsker at de skal bli tatt godt i mot og få muligheten til å bli kjent med sine medstudenter og andre. Husk at du som fadder også representerer Handelshøyskolen BI og BISO - Studentorganisasjonen ved Handelshøyskolen BI.

Som fadder har du ansvar for å være inkluderende, og passe på at fadderbarna har det bra. Ingen fadderbarn skal holdes utenfor. De nye studentene skal kunne komme til deg hvis de lurer på noe, eller hvis de har problemer. Du er fadderbarnas trygghet i helt nye omgivelser, så det er viktig at du opptrer som et godt forbilde for dem.

Som fadderleder har du det overordnede ansvaret for at fadderne forholder seg til de retningslinjer som er satt. Det er forventet av deg at du rapporterer inn til oss (styret) dersom det forekommer dårlig oppførsel, både innad i din egen faddergruppe, men også hvis du opplever brudd på retningslinjene hos andre faddergrupper.

Når du signerer fadderkontrakten, godtar du at du har lest og forstått retningslinjene våre.

Les våre retningslinjer her.

 

Fadderinndeling

På bakgrunn av en undersøkelse vi gjorde etter Fadderullan 2019, er det i år bestemt at det skal gjøres en endring i gruppesammensettingen. Det vil ikke lengre være mulig å søke sammen som en gruppe på 6 personer. Under fadderrekrutteringen i år vil det kun være mulig å søke maks 3 personer sammen, slik at man får en bedre blanding i gruppene. De ferdige faddergruppene vil bestå av 6 personer (hvorav 2 er fadderledere), men man kan bare søke inntil 3 personer sammen. Slik vil ikke bare fadderbarna bli kjent med hverandre, men dere som faddere vil også bli kjent med noen fra klassen dere kanskje aldri har snakket med før. Samtidig vil du likevel kunne søke sammen med folk du kjenner.

Vi vil så langt det lar seg gjøre sette sammen faddergruppene på bakgrunn av klasse, i tillegg til de du søker sammen med. Dette er ønskelig både for at de nye studentene skal få bli kjent med folk fra sin egen linje, men vi vet at dette også er ønsket fra fadderne selv. Det kan imidlertid hende at det vil forekomme unntak, der det ikke går opp, men vi vil gjøre vårt beste for å sette sammen gode faddergrupper.

Denne endringen er innført som en del av vår holdningsendrings-kampanje. Vi har sett at det tidligere har hatt en tendens til å utvikle seg en dårlig festkultur blant fadderne, hvor det har hendt at fadderbarna har blitt holdt utenfor. Dette er ikke det Fadderullan handler om, og derfor ser vi på denne endringen som nødvendig.

 

Facebook-grupper

Vi kommer til å lage egne grupper på Facebook for hver enkelt faddergruppe, og en egen gruppe for alle fadderledere. Slik vil det bli enklere for alle å få den informasjonen som trengs, direkte fra oss til dere. Dette vil også gjøre det enklere og ryddigere for dere å dele informasjon med fadderbarna. Hvorvidt dere også ønsker å ha en egen chat for gruppen bestemmer dere helt selv, men det anbefales.

Vi ønsker at Facebook-gruppene kun blir brukt til deling av informasjon og invitasjoner. Andre ting bør legges til egne grupper på Messenger.

De nye Facebook-gruppene vil dere finne her.

Har du spørsmål angående fadderrekrutteringen? Ta kontakt med oss på buddy.fr.oslo@biso.no.