top of page

For faddere og fadderledere

Skal du være fadder under Fadderullan? Her kommer viktig informasjon til deg.

Rekrutteringsprosessen

Søknadsskjemaet er åpen fra 7. februar til 4. april 23.59.

 

I år kan man KUN søke alene, men du kan oppgi hvem du vil være på gruppe med. Selv om dere oppgir hvem dere vil være på gruppe med, så kan grupper på 4 bli splittet i to puljer. Fadderullan vil derimot holde gruppene som søker samlet så langt det lar seg gjøre. Alle fire må sende inn en individuell søknad, samt et kort og presist motivasjonsbrev om hvorfor dere ønsker å bli fadder. 

Hvis du har blitt godkjent som fadder, er du pliktet til å møte opp på et obligatorisk motivasjonskurs, hvor vi ønsker å gjøre studentene bevisste på fadderrollen og informere om hva de forplikter seg til som faddere. Etter motivasjonskurset vil du signere fadderkontrakt, hvor du forplikter deg til å overholde de retningslinjene som er satt av Fadderullan. Alle som har blitt godkjent som fadder blir tildelt en faddergruppe.

 

I hver faddergruppe vil det være en gruppeleder. Det er viktig at fadderleder vet hva han/hun har forpliktet seg under fadderuken. 

 

Dersom det skulle skje uønskede eller uforutsette hendelser er faddereleder pliktet til å kontakte Fadderullan-styret under dagene. Det vil også legges opp toveis kommunikasjon mellom faddergruppene og Fadderullan-styret ved hjelp av Facebook-grupper (se under). Fadderleder fungerer som bindeleddet mellom styret og faddergruppen, og styret er avhengig av god kommunikasjon med fadderleder for å ordne opp i ting dersom det skulle være behov.

Rekruttering

Hva innebærer det å være fadder?

 

Som fadder får du muligheten til å være med på Norges største fadderuke selv om du ikke er ny student. Du får være med på vanvittig mye gøy i løpet av uken, men du er samtidig de nye studentenes første møte med BI og Fadderullan, og dette bærer med seg et stort ansvar. Fadderullan er til for at de nye studentene skal få en god start på studiehverdagen, og vi ønsker at de skal bli tatt godt i mot og få muligheten til å bli kjent med sine medstudenter og andre. Husk at du som fadder også representerer Handelshøyskolen BI og BISO - Studentorganisasjonen ved Handelshøyskolen BI.

Som fadder har du ansvar for å være inkluderende, og passe på at fadderbarna har det bra. Ingen fadderbarn skal holdes utenfor. De nye studentene skal kunne komme til deg hvis de lurer på noe, eller hvis de har problemer. Du er fadderbarnas trygghet i helt nye omgivelser, så det er viktig at du opptrer som et godt forbilde for dem.

Som fadderleder har du det overordnede ansvaret for at fadderne forholder seg til de retningslinjer som er satt. Det er forventet av deg at du rapporterer inn til oss (styret) dersom det forekommer dårlig oppførsel, både innad i din egen faddergruppe, men også hvis du opplever brudd på retningslinjene hos andre faddergrupper.

Når du signerer fadderkontrakten, godtar du at du har lest og forstått retningslinjene våre.

 

Plikter som Fadder/Fadderleder

 

Dine plikter som en Fadder inkluderer:

  • Å skape et åpent og inkluderende miljø som tillater de nye studentene å skape nye vennskap og trives.

  • Sørge for at de nye studentene blir godt ivaretatt og føler seg trygge til enhver tid.

  • Sette de nye studentenes trivsel som førsteprioritet.

  • Skape et miljø der det ikke er press om å drikke.

  • Bruke Fadderullan's Fadder T-skjorter på fysiske arrangementer. Jeg samtykker i at BI kan dele navnet mitt og kontaktinformasjonen min med de nye studentene i min faddergruppe. Jeg samtykker i at en eller flere av fadderne i min gruppe må delta på obligatoriske kurs, som for eksempel "Kick Off". Handle i tråd med BI og BISOs retningslinjer. Jeg kan få internasjonale studenter og vil derfor snakke engelsk med dem, også i gruppesettinger.

Dine plikter som Fadderleder inkluderer:

  • Svare på henvendelser fra Fadderullan-styret.

  • Delta på Fadder Kick Off, samt andre obligatoriske kurs. Hvis du som fadderleder ikke kan delta, er det din plikt å finne en erstatter innenfor din faddergruppe.

  • Lage en Facebook-gruppe med din faddergruppe. Motta informasjonen som sendes ut fra Fadderullan-styret, samt dele denne informasjonen på din Facebook-gruppe med resten av gruppen din.

  • Du har overordnet ansvar for din gruppe.

  • Ta den naturlige ansvaret som leder og sørge for at alle faddere i din gruppe oppfører seg på en ansvarlig og moden måte.

 

Fadderrollen

Fadderinndeling

I år kan man KUN søke alene, men du kan oppgi hvem du vil være på gruppe med. Selv om dere oppgir hvem dere vil være på gruppe med, så kan grupper på 4 bli splittet i to puljer.

Vi vil så langt det lar seg gjøre sette sammen faddergruppene på bakgrunn av klasse, i tillegg til de du søker sammen med. Dette er ønskelig både for at de nye studentene skal få bli kjent med folk fra sin egen linje, men vi vet at dette også er ønsket fra fadderne selv. Det kan imidlertid hende at det vil forekomme unntak, der det ikke går opp, men vi vil gjøre vårt beste for å sette sammen gode faddergrupper.

Fadderinndeling

Facebook-grupper

Vi kommer til å lage egne grupper på Facebook for hver enkelt faddergruppe, og en egen gruppe for alle fadderledere. Slik vil det bli enklere for alle å få den informasjonen som trengs, direkte fra oss til dere. Dette vil også gjøre det enklere og ryddigere for dere å dele informasjon med fadderbarna. Hvorvidt dere også ønsker å ha en egen chat for gruppen bestemmer dere helt selv, men det anbefales.

Vi ønsker at Facebook-gruppene kun blir brukt til deling av informasjon og invitasjoner. Andre ting bør legges til egne grupper på Messenger.

De nye Facebook-gruppene vil dere finne her.

Har du spørsmål angående fadderrekrutteringen? Ta kontakt med oss på buddy.coordinator.fr.oslo@biso.no.

Facebook-grupper
bottom of page