FADDERULLAN STYRET 2022

FR-logo-white.png

Camilla Lund Preston
Prosjektleder

manager.fr.oslo@biso.no

 

FR-logo-white.png

Stian Røise Hagen
Økonomiansvarlig

finance.fr.oslo@biso.no

FR-logo-white.png

Rohit Darda
Fadderansvarlig

buddy.fr.oslo@biso.no

 

FR-logo-white.png

Emilie Ingebrigtsen
PR og markedsføring


marketing.fr.oslo@biso.no
 

FR-logo-white.png

Sondre Haugen
Arrangementsansvarlig
 
event.fr.oslo@biso.no

FR-logo-white.png

Victor Travernier
Samarbeidsansvarlig

 
business.fr.oslo@biso.no

FR-logo-white.png

Arun Fossan
Sikkerhetsansvarlig
 
security.fr.oslo@biso.no

FR-logo-white.png

Anette Hagen
Ambassadøransvarlig
 
staff.fr.oslo@biso.no

FR-logo-white.png

Daniela Alejandra Stenvadet
Fadder kommunikasjonsansvarlig


Fadderullan.oslo@biso.no