top of page

Retningslinjer for faddere - Fadderullan 2020

Ved å signere fadderkontrakten godtar jeg de retningslinjer som er beskrevet på denne siden og plikter til å følge retningslinjene satt for Fadderullan 2020. Jeg forstår at brudd på det beskrevne kan medføre tap av fadderplass og utestengelse av alle fysiske Fadderullan arrangement, samt en registrering av utestengelse for neste års Fadderullan-aktiviteter.  

Dine plikter som fadder er som følgende: 

 • Skape et trygt miljø der studentene føler seg velkomne og inkludert, som gir dem mulighet til å skape nye vennskap og ha det gøy. 

 • Sette de nye studentene i din gruppe sin trivsel som førsteprioritet. 

 • Sørge for å skape et miljø der det ikke er noen form for drikkepress. 

 • Samle studentene i din faddergruppe til å se på immatrikulering sammen mandag 10.08.2020. 

 • Bruke Fadderullan sine fadder t-skjorter på fysiske events i regi av fadderullan.  

 • Pliktig at fadderbarna i din gruppe kommer seg trygt fra og til de fysiske arrangementene under Fadderullan, samt at de føler seg godt ivaretatt og trygge gjennom hele fadderuken. 

 • Du følger BI og BISO sine retningslinjer. 

Dine plikter som fadderleder er som følgende:  

Som fadderleder har du samme forpliktelser som fadder, i tillegg til: 

 • Svare på henvendelser fra Fadderullan 

 • Møte på Kick-Off fredag 07.08.2020 14:00-17:00 

 • Motta informasjonen som blir sendt ut fra Fadderullan, samt å dele dette med resten av din gruppe (både fadderbarn og andre faddere).  

 • Du har et overordnet ansvar for faddergruppen din. 

 • Ha ansvar over myndighetens Covid-19 restriksjoner: 

 • Ingen skal dele glass. 

 • Ikke tillatt med mer en 20 personer på private arrangementer. 

 • Sørge for at det er mulig å holde en meters avstand på private aktiviteter. 

 • Ha en skriftlig oversikt over hvem som deltar på hvert private arrangement som arrangeres av dere som faddergruppe av hensyn til smittesporing. 

 • Sørge for at alle medlemmer av faddergruppen (både faddere og nye studenter) følger god håndvask-hygiene og bruker hånddesinfeksjon jevnlig. 

 • Følge regjeringens råd og restriksjoner hva angår covid-19. 

Fadderullan 2020 forplikter seg ved denne avtalen til: 

 • Komme med tilstrekkelig informasjon før selve fadderuken og i tilstrekkelig tid før arrangementene det gjelder.  

 • Svare på henvendelser fra fadderledere.  

 • Tilgjengelighet av ansvarlige i forbindelse med Fadderullan sine offentlige arrangementer.  

bottom of page