top of page

Beredskap

Gå til: Varsling - Regler og tiltak angående koronavirus - Mediekontakt - Kontaktinformasjon til linjene - Andre kontaktpersoner

Beredskapsplanen er utarbeidet med tanke på uønskede hendelser og kriser som kan berøre arrangementene til Fadderullan og BISO. Alle som arrangerer eller er medarrangører til Fadderullan skal kjenne til beredskapsplanen og de handlinger som skal iverksettes dersom en uønsket hendelse inntreffer. Planen skal gjøre Fadderullan i stand til å håndtere situasjoner som krever ekstraordinære tiltak, for å unngå eller begrense skadevirkninger for mennesker, miljø, materielle verdier samt Handelshøyskolen BIs omdømme.

Utgangspunkt:

 • Arrangementskomiteen skal sørge for klare ansvarsforhold mellom seg.

 • Under arrangementet skal oppnevnte ansvarlige være edru/upåvirket.

 • Samtlige ansvarlige skal ha satt seg inn i beredskapsplanen.

 • Opptre som gode ambassadører for BI og BISO.

Varsling

Det er utarbeidet en varslingsliste som inneholder interne og eksterne kontakter i en

beredskapssituasjon, (se avsnitt varslingsliste). Dersom det er en hendelse som krever øyeblikkelig redning, skal det umiddelbart varsles til gjeldende nødetat:

Brann: 110

Politi: 02800 / 112 (ved nødstilfelle)

Ambulanse: 113

Legevakt: 116117

 1. Ring nødtelefon øyeblikkelig

 2. Sørg for førstehjelp

 3. Sørg for rømning ved brann

 4. Få noen til å møte ambulanse

 • Ring gjeldende nødnummer og oppgi skadens omfang

 • Avtal møtested med ambulanse og få en arrangør til å møte dem

 • Gi medisinsk førstehjelp/sørg for rømning ved brann

Varsling av alvorlige hendelser

1. Situasjon oppdages:

En hver person på vakt/jobb som oppdager at en alvorlig hendelse er i ferd med å

inntreffe skal umiddelbart varsle vektere på området eller utenfor området aktuell

nødetat nevnt ovenfor.

 

Eksempler på slike hendelser er:

Slagsmål, brann, observasjon av folk med våpen, sterk mistanke om forfølgelse/

voldtekt. Dette vil i all hovedsak kun være relevant under Barkveld som arrangeres fra den 11., 12. og 13. august fra kl. 19:00 alle nevnte dager. 

 

2. Varsle nærmeste vekter/ordensvakt, telefon nummer til vaktleder står i varslingslisten nedenfor eller politi 112.

(Husk egen sikkerhet. Du skal på ingen måte selv blande deg inn i situasjonen, annet

enn å varsle etater eller vektere som skal gå inn i situasjon.)

Varsling av sanitet

1. Situasjon oppdages:

Enhver person på vakt/jobb som kommer over en person som trenger førstehjelp eller som er ute av stand til å gjøre rede for seg SKAL varsle sanitet, vektere, legevakt eller 113. Bli deretter ved personen og eventuelt ved behov iverksett førstehjelp frem til kvalifisert personell overtar.
 

2. Varsling:

- På området, bli ved personen og få noen til å hente vektere eller norsk

folkehjelp/sanitet.

- Utenfor området, bli ved personen og ring legevakt eller 113. (Er du i tvil mellom

legevakt og 113, ring 113)

 

Fadderullan har fulgt FHIs mal for risikovurdering av arrangementer og sjekkliste for gjennomføring.

 

 

Mediekontakt

Dette gjelder dersom vi som ambassadører blir kontaktet av media.

Alle forespørsler skal henvises til prosjektleder i Fadderullan eller kommunikasjonsansvarlig i Fadderullan, som besvarer forespørselen eller henviser videre til riktig person.

 • Krisetelefon for media: +47 40 00 46 21

 • kommunikasjonssjef BI:

 •  prosjektleder Fadderullan: 

 • , kommunikasjonsansvarlig Fadderullan: 

Dersom politiet er koblet inn skal de svare på spørsmål om hendelsesforløp, omkomne, årsaken til en ulykke e.l.  Ingen studenter, ansvarlige eller fra Ledelsen i BISO, skal spekulere i årsaker, skyld, antall skadde, hendelsesforløp e.l. Er det omkomne eller personskade er det viktigste budskapet å få fram omtanken for de skadde/pårørende. Alt annet er uinteressant i krisens første faser. Skjerm de forulykkede fra journalister. Opprett et sted hvor de som er rammet kan være i fred. Stedet skal ha vakthold. Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for kontakten med media og kanaliserer henvendelser videre ved større ulykker. Kommunikasjonssjef Ole Petter Syrrist-Leite: +47 464 10 610

Kontaktinformasjon til linjene

Retail Management

International Management

Digital kommunikasjon og markedsføring

Entreprenørskap

Creative Industries Management

Bachelor of Business Administration (BBA)

Eiendomsmegling, jus og økonomi

Forretningsjus og økonomi

Markedsføringsledelse

Økonomi og administrasjon

Finans

Organisasjonspsykologi, HR og ledelse

Andre kontaktpersoner

 • Varsle internt v/BI Førstehjelpsteam Nydalen: +47 464 10 800 (åpent 07:30-16:00)

 • Resepsjonen v/BI Oslo:

  • ​+47 464 10 381

  • +47 464 10 382

  • +47 464 10 383

 • Norsk vekterselskap på Boligstiftelsen Nydalen (BSN): 222 07 000

 • Ambulansetjenesten (bestilling av ambulanse): 229 32 220

Varsling
Mediekontakt
Kontakt linjer
Kontakt andre
bottom of page